onsdag 26 september 2012

Den ovillige fundamentalisten

Jag har läst boken Den ovillige fundamentalisten skriven av Mohsin Hamid.
Boken var uppdelad i två berättelser, den ena lite kortare i nutid då huvudkaraktären Changez sitter på ett café med en främmande man och den andra då Changez berättar om sitt liv. På lektionen idag pratade vi om vilka teman/mönster vi kunde hitta i boken och ett av de vi kom fram till var hur författaren mycket smidigt växlade tempus och fortsatte/slutade den ena delen av berättelsen och övergick till den andra.

De här växlingarna mellan berättelserna är väldigt smidiga och varje gång skriver författaren något extra för att binda ihop dem båda, t.ex. "om det är så skulle fladdermössen för länge sedan ha blivit utrotade i New York - eller rentav i Manila! När jag kom till Filippinierna för att börja mitt..." (s. 66) eller " Kanske berodde det på vårt samtal att jag inte drömde om Erica utan om mitt hem, vad hon drömde om visste jag inte... Men jag märker, min herre, att ni iakttar mig med en ganska egendomlig min..." (s.94)  Det här gör boken lättare och tydligare till skillnad från om författaren bara skulle göra ett nytt stycke och sedan börja på den andra historien vilket jag sett i andra böcker (t.ex. Henning Mankells bok Comedia infantil). Mohisin Hamid binder ihop berättelserna till varandra på ett bra sätt vilket han gör genom hela boken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar